Årshyresförhandlingarna 2024

Bild saknas

De årliga hyresförhandlingarna för 2024 mellan Torsås Bostads AB och Hyresgästföreningen har strandat. Parterna har gemensamt beslutat att hänskjuta ärendet till Hyresmarknadskommitén för medling. Vi kan konstatera att parterna står alltför långt från varandra för att kunna nå en lokal uppgörelse.

Torsås Bostads AB har lämnat ett yrkande på 10,3 procent i genomsnittlig hyreshöjning med en differentiering av nivåerna mellan hyresformerna kallhyra, varmhyra och totalhyra. Yrkandet ligger i nivå med flertalet av dom Allmännyttiga bolagen i regionen och nationellt.

Vi pressas av kraftigt ökade kostnader på förbrukningsmedia såsom fjärrvärme, el och vatten och stora ökningar av våra räntekostnader, detta gör att vi har ett behov att höja hyrorna. Detta för att kunna tillgodose våra hyresgästers behov och att kunna genomföra nödvändigt underhåll av våra fastigheter.