Information om snöröjning

Snöplog Vi kommer att snöröja enligt
nedanstående prioritering.

 1. Lokaler/arbetsplatser, skolor, äldreboenden
  och förskolor.
 2. Lägenheter och entréer och trappor
 3. Allmänna ytor, gångvägar och
  parkeringar
 4. Nödutgångar, cykelställ.
 5. Bredda tidigare plogade ytor
 6. Halkbekämpning där så inte kunnat
  utföras i samband med plogning.

Vi kommer att påbörja plogning vid uppnådda 7 cm.
Vid jul/nyårsafton kommer plogning och halkbekämpning att upphöra efter kl. 14,00
Vid ihållande snöfall sker plogning kontinuerligt dagtid.
Halkbekämpning kommer att utföras efter snöfall upphört.
Halkbekämpning vid påfrysning sker vid behov.