Hantering och användande av bilder

På Torsås Bostads AB använder vi gärna bilder för att berätta om vår verksamhet. Det kan vara i tryckt material och på webplats eller dylikt.

Vi kan även använda bilder som är tagna av människor utanför organisationen som privatpersoner mm. och genom att maila en eller fler bilder till oss godkänner man samtidigt att vi har möjlighet att publicera och använda bilderna vid behov.

Vad innebär ett godkännande?

Att ge sitt godkännande till bildpublicering innebär att man accepterar följande:

Bilder kan komma att lagras hos TBAB och användas av organisationen på sätt som bedöms lämpligt.
Om en bild har ett bredare användningsområde än bara ett specifikt tillfälle kan den komma att lagras i vårt mediearkiv och det är då möjligt att använda den också i andra sammanhang. En bild från informationsbladet ”Hyresgäst Bladet” kan till exempel användas även på torsasbostader.se.

Vid varje publiceringstillfälle gör vi alltid en bedömning om det är lämpligt att publicera fotot i det aktuella sammanhanget.
Finns det tveksamheter kring att använda en bild i ett specifikt sammanhang innebär det att bilden inte kommer att användas.

Godkännandet gäller tills vidare men kan när som helst avbrytas.
Ett godkännande kan när som helst avbrytas och då får inga fler bilder publiceras utan att ett nytt godkännande lämnats.

Om någon skulle önska att TBAB tar bort en redan publicerad bild ska vi så långt det är möjligt tillmötesgå det.

När krävs ett godkännande?

Vad som krävs för att vi ska få publicera en bild beror på vem som är med på bilden. Att lämna sitt godkännande är något helt frivilligt, vill en person inte vara med på bild så ska det självklart respekteras.

Vuxna i neutrala sammanhang

Det krävs inget godkännande för bilder på personer i neutrala sammanhang i offentliga miljöer. Ta ändå alltid för vana att fråga om lov om det är möjligt.

Exempel:
En bild på en person på ett torg kräver inget godkännande.

Frågor och svar

Vad kan min bild användas till?
En bild som tas till ett speciellt syfte kan komma att lagras och användas i andra sammanhang. En bild från en artikel om ett projekt i nyhetsbladet ”Hyresgäst Bladet” kan till exempel också användas i en broschyr om TBAB eller på en webbsida ex. torsasbostader.se.

Bilder används bara i TBABs officiella material och säljs inte vidare.

Varje gång en bild publiceras görs en bedömning om det är lämpligt eller inte. Finns det tveksamheter så ska bilden inte publiceras.

Jag skickade in en bild, varför publiceras den inte?
För att inte överpublicera med bilder så kan ibland bilder vi får in sparas till ev. senare sammanhang.

Samtidigt som vi är i ett behov av uppdaterade bilder kan vi inte publicera allt material som vi får in även om det är framtaget på ett mycket föredömligt sätt. Hellre har vi mer bra material att välja bland än att inte ha något.

Vad gäller i sociala medier?
I och med att du när bilden skickas till oss lämnar ditt godkännande finns det inga hinder för att publicera bilder i sociala medier. Tänk bara på att spridningen av bilden inte går att kontrollera och att villkoren mellan olika tjänster kan variera. Material som laddas upp på till exempel Facebook ägs därmed också av Facebook.