Avfallshantering

Hushållsavfall eller restavfall

Det är två ord för samma sak, det vill säga avfall som blir över då du sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar, tidningar, metall, plast, batterier, glas och matavfall som ska läggas i särskild grön påse.
Kvar har du då en soppåse med vad vi kallar restavfall som skall läggas i det gröna sopkärlet, det är viktigt att man sorterar bort så mycket som möjligt till de ovanstående fraktionerna eftersom tömning av restavfall är betydligt dyrare än tömning av annat sorterat material.
Det är inte tillåtet att lämna grovsopor såsom gamla möbler, elartiklar eller cykelramar i våra soprum. Allt sådant skall fraktas till återvinningscentralen av hyresgästen. Inget får ställas i allmänna utrymmen på vind eller i källare. Detta gäller även då du skall flytta, är det saker du beslutat att göra dig av med så måste du själv se till att de flyttas till återvinningscentralen.
För ytterligare information om avfall och återvinning, läs mer på https://www.kretsloppsydost.se/

Öppettider på Torsås Återvinningscentral
Måndag – torsdag kl. 08.00 – 19.00
Fredag kl. 08.00 – 16.00
Lördag – söndag kl. 09.00 – 15.00