GDPR

Tryggare hantering av personuppgifter med GDPR.

På Torsås Bostads AB värnar vi om din integritet som hyresgäst.

Med anledning av den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation), som skärper kraven på hur företag och organisationer behandlar personuppgifter, förbättrar vi nu hanteringen av personuppgifter.
Du som söker lägenhet eller bor hos oss ska alltid känna dig trygg i hur dina uppgifter hanteras av Torsås Bostads AB.

Kontakt

Thina Rydell
Dataskyddsombud

Tfn: 0481-452 30
E-post: mailo: dataskyddsombud@nybro.se

Information om GDPR och behandling av personuppgifter

TBAB Torsås Bostads AB med organisationsnummer 556499-5123 är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter i bolagen. Vi behandlar personuppgifter bland annat i samband med bostads- och lokaluthyrning, vid rekrytering och för medarbetare. Personuppgifter behandlas med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling.

Information om behandling av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter när du söker lokal eller bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Så här behandlar TBAB dina personuppgifter
TBAB behandlar personuppgifter för att kunna administrera och hantera kontakten med dig som kund, sökande eller samarbetspartner. Personuppgifter lämnas och hämtas in, innan och i samband med att du registrerar dig hos oss, skriver avtal med oss eller övriga händelser i samband med vår relation. Vid inledande av kund- och leverantörsrelation och vid vissa betalningar kan vi komma att kontrollera personuppgifterna mot kreditupplysningsföretag och myndigheter. Vi behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet, till exempel namn, personnummer och adress.

Dina rättigheter
Dataskyddslagen ger dig ett antal rättigheter till hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som TBAB behandlar. Du har också rätt att begära att dina uppgifter rättas, kompletteras eller raderas. Detta gäller under förutsättning att vi inte enligt lag eller annan rättslig förpliktelse måste spara dina uppgifter.

Så här begär du registerutdrag 
En begäran om registerutdrag skickar du till info.tbab@torsas.se. Ange namn, postadress och telefonnummer i ditt mail. Då blir det lättare för oss att skicka svaret till dig.