Störningar i boendet.

Om du blir störd av dina grannar

Blir du störd av din granne är det alltid bäst att försöka prata med henne/honom för att finna en lösning. Om detta inte hjälper eller du inte har möjlighet så ska du kontakta Torsås Bostads AB.
Tyvärr finns ingen störningsjour nattetid, men hör av dig till kontoret direkt nästkommande vardag. Det är alltid bra att du skriver upp tidpunkter och störningarnas art och vem det är som stör innan du kontaktar oss.
Vid störningar kommer varningsbrev att skickas, där den störande hyresgästen uppmanas att visa rättelse och se till att ingen upprepning sker.

Är störningarna allvarliga och återkommande kan det gå så långt att hyreskontraktet sägs upp och den störande hyresgästen får söka sig ett annat boende.
En felaktighet som många fått för sig är att man får spela hur hög musik som helst före klockan 22.00. Här måste vi poängtera att man aldrig får spela så högt att man stör någon. Detta gäller hela dygnet oavsett vilken tid det är på dygnet.