Brandskydd

  • Samtliga lägenheter i Torsås Bostads bestånd ska ha en brandvarnare uppsatt. Om det inte finns i din lägenhet kontakta oss så ordnar vi det. Du som hyresgäst ansvarar själv för att kontrollera att brandvarnaren fungerar samt att byta batteri. Om du har svårt att klara det själv be gärna våra fastighetsskötare hjälpa till.
  • Trapphus och entréer är utrymningsvägar och måste därför vara fria. Även källar- och vindskorridorer ska hållas framkomliga.
  • Grillning på balkong och uteplats är endast tillåtet om det är med el-grill.
  • För att förhindra olyckor lämna aldrig levande ljus obevakade.
  • Rengör köksfläkten regelbundet och stäng av elapparater helt eller dra ut sladden.