Uppsägning av lägenhet

Vill du säga upp din lägenhet gör du det via "Mina Sidor" alternativt gör det skriftligt, antingen på din kontraktskopia eller på ett vanligt papper där du skriver datum, adress på lägenheten som sägs upp, och din namnteckning.
Uppsägningstiden är alltid tre månader, räknat från det månadsskifte som inträffar närmast efter din uppsägning.
När TBAB fått din uppsägning anvisas den till lägenhetssökande som kan komma att kontakta dig för att göra upp en tid som passar för visning. (Efter överenskommelse kan TBAB:s personal vara behjälpliga om du inte ha möjlighet att visa den själv).