Inflyttning & utflyttning

Du har rätt att flytta in klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Inträffar den dagen en lördag, söndag eller annan allmän helgdag (dit räknas även midsommarafton, julafton och nyårsafton), ska inflyttningen ske nästa vardag.

Samma sak gäller då du ska flytta. Du är skyldig att lämna lägenheten senast klockan 12.00 dagen efter det att hyrestiden gått ut (alltså den första i månaden klockan 12.00). Är den första i månaden en lördag, söndag eller annan helgdag behöver du inte lämna nycklarna förrän nästa vardag på förmiddag.