Brister i lägenhet vid inflytt

Om man upptäcker brister i lägenheten vid inflytt eller att städningen är bristfällig är det viktigt att du omgående kontaktar Torsås Bostads AB så att en ny besiktning kan göras.

Gäller det städning kan utflyttande hyresgäst få möjlighet att städa om, eller kan kompletteringsstädning göras av städbolag anlitat av Torsås Bostads AB.

Andra skador eller brister åtgärdas, eller så kontrollerar vi att skadan har noterats i besiktningsprotokollet.