Tillval i lägenheter

Du har möjlighet att göra tillval i din lägenhet, där kostnaden sedan läggs till på din hyresavi. Ett tillval kan exempelvis vara önskemål om tvättmaskin, diskmaskin eller kanske ett extra eluttag.

Vi behandlar varje ansökan om tillval som ett enskilt fall, och alla tillval fungerar inte i alla fastigheter. Tillvalet höjer grundhyran på lägenheten och kan efter installation inte väljas bort. Vissa installationer kräver extra åtgärder, som innebär att ytterligare kostnad kan komma i fråga. Denna kostnad meddelas du i så fall om innan arbetet utförs.

Ansökan om tillval i din lägenhet gör du på någon av nedanstående blanketter som innehåller olika tillval. Balnketter lämnar du sedan in på vårt kontor på Allfargatan 19 i Torsås för vidare hantering.

Tillvalslista 1

Tillvalslista 2