Områdesföreskrifter Torsås Bostads AB

Trafik, parkering och biltvätt.

För allas trevnad och säkerhet vill vi att Ni tänker på följande inom Torsås Bostads AB:s bostadsområden:

  • Motorfordon får inte framföras på gång- och cykelvägar inom bostadsområdet.
  • Parkering inom bostadsområden accepteras inte.
  • Det är tillåtet att köra in för av- och pålastning av tungt gods(exempelvis möbler, inte matvaror) samt i samband med in- och avflyttning. Kör sakta och försiktigt.
  • Uppställning och långtidsparkering för avställd bil, husvagn, släpvagn m m är inte tillåtet på Torsås Bostads AB:s parkeringsplatser och mark.
  • Att tvätta bilen i bostadsområdet är förbjudet enligt svensk lag med hänsyn till miljön. All biltvätt hänvisas därför till särskilt avsedda tvätthallar.