Uthyrningsregler

Det här gäller för dig som hyr eller vill hyra lägenhet av Torsås Bostads AB.

Våra uthyrningsregler i sin helhet kan du läsa här. Uthyrning

Våra grundkrav i korthet

All uthyrning av Torsås Bostads AB vanliga lägenheter, lokaler och p-platser följer god sed på hyresmarknaden samt;

 • Diskrimineringslagen (2008:567) – förbud att särbehandla pga. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 • GDPR – Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.
 • Torsås Bostads AB uthyrningspolicy.

Våra lägenheter förmedlas, i huvudsak, till den som har flest köpoäng. För att bli erbjuden ett hyresavtal ska du uppfylla våra grundkrav.

Grundkrav

 • Du ska vara myndig.
 • Du ska ha svenskt personnummer.
 • Du ska uppfylla Torsås Bostads AB krav på inkomst.
 • Du ska uppfylla Torsås Bostads AB krav gällande skulder och betalningsanmärkningar.
 • Du som avtalsinnehavare ska bo och vara folkbokförd i lägenheten.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring.
 • Du ska ha skött din relation med Torsås Bostads AB de senaste 2 åren.
 • Du ska uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd.

Uppfyller du inte grundkraven eller inte har rätt till någon förtur kan du inte få ett hyresavtal hos Torsås Bostads AB.

Registrera dig och börja samla poäng

För att kunna söka lägenhet hos Torsås Bostads AB måste du registrera dig som bostadssökande i Torsås Bostads AB bostadskö. Du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna registrera dig i bostadskön via vår webbplats https://www.torsasbostader.com/. Har du ingen dator är du välkommen att ringa eller besöka vår Uthyrning. Vi kommunicerar i huvudsak till alla bostadssökande via e-post och telefon. Det åligger därför dig som sökande att upprätthålla korrekta kontaktuppgifter i din profil på Mina sidor.

Har du inte ett svenskt personnummer ber vi dig ringa eller besöka vår Uthyrning för att få hjälp med registreringen.

Företag och organisationer kan inte stå i Torsås Bostads AB bostadskö.

Du kan registrera dig från den dag du fyller 16 år och söka bostad när du fyllt 18 år.

Köpoäng

Du får 1,0 poäng/dag från den dag du anmäler dig som bostadssökande och det finns inga andra sätt att skaffa sig fler poäng. Poängen är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med någon annans poäng för att få ett större saldo. Till exempel kan inte förälders/vårdnadshavares köpoäng överlåtas till dennes barn.

Det finns två undantag för när köpoäng kan överlåtas:

 • Vid dödsfall kan köpoäng överlåtas till make, maka, registrerad partner eller någon du varit varaktigt sammanboende med i tre år under äktenskapslika former. 
 • Köpoäng kan också överlåtas om make, maka, registrerad partner eller någon du varit varaktigt sammanboende med i tre år under äktenskapslika former, permanent flyttar till vård- och omsorgsboende.

Kontroll sker i båda fallen mot folkbokföringen och kvarstående make, maka, registrerad partner eller någon du varit varaktigt sammanboende med i tre år under äktenskapsliknande former måste ansöka om övertagande av köpoäng inom 6 månader från dödsfallet eller flytt till Vård- och omsorgsboende. Intyg lämnas till Uthyrningen.

Köpoäng nollställs vid tilldelning av lägenhet. Det gäller även vid Direktbyte (inte vid överlåtelse eftersom du då redan bor i bostaden, läs mer under Överlåtelse). Köpoängen nollställs när vi skriver ut avtalet efter det att du tackat ja, muntligt eller skriftligt, till ett erbjudet hyresavtal. För att återigen ställa dig i Torsås Bostads AB bostadskö och samla köpoäng måste du återaktivera dig i kön på Mina sidor.

Aktivitetskrav

För att behålla dina köpoäng måste du vara aktiv i Torsås Bostads AB bostadskö. För att behålla dina köpoäng måste du minst en gång var sjätte månad logga in på Mina sidor eller kontakta Uthyrningen. Gör du inte detta kommer dina köpoäng att nollställas och de kan inte återställas. Torsås Bostads AB skickar ut påminnelser till din angivna e-postadress eller den bostadsadress du har registrerat på Mina sidor. Det är ditt ansvar att kontrollera att dina kontaktuppgifter på Mina sidor stämmer.