Regler när det gäller uppsättning av markiser.

Tillstånd ges ej till uppsättning av markiser på tegel eller putsfasader.

För marklägenheter med träfasad gäller följande:

  • Markis får sättas upp men bekostas helt och hållet av hyresgästen.
  • Underhåll av markisen åligger hyresgästen, vid misskötsel kan markis efter uppmaning tas ned av hyresvärden och kostnaden för nedtagning debiteras hyresgästen.
  • Håltagning i vägg för draglina får ej göras, draglina måste sättas på utsidan.
  • Vid ev ommålning eller annan ombyggnad av fastigheten är det hyresgästens skyldighet att ta ner sin markis.
  • Vid avflytt påtager sig hyresgästen nedtagning och återställande av vägg.
  • Det åligger hyresgästen att vid visning av lägenheten påtala att markisen är nuvarande hyresgästs egendom, och kommer att tas ned vid flytt.
  • Om nästkommande hyresgäst är intresserad av att överta markis, ska nya hyresgästen skriftligen underteckna övertagandet och ansvaret.