Hyrorna för 2024 är klara

Bild saknas

Hyresförhandlingarna mellan Torsås Bostads AB och Hyresgästföreningen för 2024 är nu avslutade och överenskommelsen landade på en generell höjning på 5,65% från och med den 1/1 2024.

De lokala förhandlingarna strandade och vi hänsköt ärendet till avgörande i Hyresmarknadskommitén som är Hyresgästföreningens och Sveriges Allmännyttas gemensamma instans för tvistelösning.

Beskedet därifrån resulterade i en hyreshöjning om 5,65% jämnt över hela beståndet och de lokala parterna har nu tecknat avtal på denna nivå.

Räkneexempel

För en bostad med två rum och kök med en nuvarande månadshyra på 5 000 kronor innebär detta 5 000 + 5,65% = +283 kronor i månaden. Den nya totala hyran blir 5 283 kronor i månaden.

Formel för att räkna ut din nya hyra vid en höjning på 5,65%

Din hyra (innan hyresförändringen) x 1,0565 = din nya hyra för 2024.

Vad din specifika hyra blir framgår av hyresavin.

Retroaktiv hyresförändring

Varje år förhandlar Torsås Bostads AB och Hyresgästföreningen kommande hyror. Vissa år hinner det datum som den årliga hyresjusteringen börjar gälla från att passera innan förhandlingarna är klara. Så har det varit detta år och det betyder att du får betala hyreshöjningen retroaktivt för de månader som har passerat sedan årsskiftet.

Då hyresförändringen gäller från 1 januari 2024 innebär det att höjningen för januari – mars kommer att ske retroaktivt. Vi kommer under mars att skicka en separat avi på den retroaktiva höjningen för januari – mars. Förfallodag på denna avi kommer att sättas till den 31/5.

Vad går min hyra till?

Vi vet att våra hyresgäster vill bo i välskötta fastigheter där det är tryggt, servicenivån är god, underhållet sköts på ett bra sätt, reparationer utförs i tid och där åtgärder vidtas för att minska energianvändningen. Hyran skapar förutsättningar för oss att leva upp till dessa förväntningar.

Varför behövs en hyresförändring?

Vi befinner oss i en situation med stora kostnadsökningar på flera olika håll i samhället, vilket drabbar oss som hyresvärd och Dig som boende.

För att klara av höjda priser från våra leverantörer och entreprenörer, förändrade räntor, byggpriser, taxehöjningar för el, värme, vatten, avfallshantering och andra omvärldsfaktorer måste vi öka våra intäkter.

Vi har stor respekt för de kunder som redan har ett ekonomiskt pressat läge samtidigt som vi värnar om hyresrätten som boendeform och hade behövt en betydligt högre procent för att täcka de kostnadsökningar som vi som bostadsbolag står inför.

Med hyror som enda intäktskälla slår utfallet hårt och kommer ge konsekvenser för planerat underhåll av fastigheter och lägenheter. Med ökade byggkostnader och materialkostnader innebär det samtidigt att vi får mindre för pengarna.

Det kommer bli tufft framöver och exakt vilka aktiviteter som kommer behöva senareläggas kommer vi nu att se över.

Stefan Sandgren
VD Torsås Bostads AB