Installation av solceller i Bergkvara

27 oktober 2022

Installation av solceller på Storgatan

Vi är, som en del i vårt energieffektiviseringsprojekt, i full färd med installation av solceller på vår fastighet på Storgatan 23 i Bergkvara. Anläggningen kommer när det är i drift att producera cirka 48 000 kWh/år.

Solceller på Storgatan

Installation av solceller på Bryggaregatan

Vi är också, som en del i vårt energieffektiviseringsprojekt, i full färd med installation av solceller på vår fastighet på Bryggaregatan i Bergkvara. Anläggningen kommer när det är i drift att producera cirka 35 000 kWh/år.

Solceller på Bryggaregatan